INTERNATIONALE SERVICE

Omdat Rotaracters meer willen leren over andere culturen en hun aandeel hebben in het promoten van “world peace and understanding”, ondernemen ze ieder jaar een Internationaal Service project. Zo´n activiteit kan vele vormen aannemen. Rotaracters zamelen geld in voor internationale hulpverleningsprojecten, houden uitwisselingen met andere clubs en bieden hun kunnen aan in internationale ontwikkelings- en ondersteuningsprojecten. Daarnaast kun je als Rotaracter deel nemen aan internationale Rotaract evenementen, zoals de EUCO, internationale RYLA of REM.