PARTNERS

Wij werken samen met een groot aantal betrokken partners welke tevens hun steentje bijdragen aan de maatschappij.

Rotary clubs
 
Rotary is een wereldwijde organisatie van serviceclubs. De grondlegger van Rotaract. De doelsteling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk: Service above Self. 
Rotaract ‘s-Hertogenbosch werkt samen met: 
District 1550 

 

Rotaract ‘s-Hertogenbosch maakt onderdeel uit van Rotaract District 1550. We zijn nauw verbonden met onze districtsclubs en organiseren onderling regelmatig aciviteiten:

algemeen
 

Neem daarnaast gerust een kijkje op de algemene sites van Rotaract en Rotary om meer informatie te verkrijgen: