OVER ROTARACT 'S-HERTOGENBOSCH

Rotaract ‘s-Hertogenbosch is een enthousiaste serviceclub van jongeren tussen de 18 en 35 jaar die zich actief inzetten voor de maatschappij. Wij organiseren jaarlijks meerdere projecten voor het goede doel. Dit kan variëren van een doe-project, waarbij we letterlijk de handen uit de mouwen steken, tot een fundraising project, waarmee we een goed doel steunen. Natuurlijk spelen gezelligheid en persoonlijke ontwikkeling hierbij een belangrijk rol!

 

Wat doen wij?

Wij dragen graag een steentje bij aan onze maatschappij. Wij steunen goede doelen in binnen- en buitenland door middel van doe-projecten of het opzetten van een fundraising project. Dergelijke projecten hebben vaak betrekking op mensen binnen de samenleving die financieel minderbedeeld zijn of om andere redenen steun kunnen gebruiken. Tegelijkertijd is een dergelijk project ook voor Rotaract interessant. De leden doen ervaring op voor wat betreft het organiseren van (fundraising)projecten en ontplooien daarmee hun leiderschapscapaciteiten.

Verder organiseert Rotaract ‘s-Hertogenbosch diverse workshops, trainingen en bedrijfsbezoeken voor de leden. Ook laten leden om de beurt de rest van de club kennismaken met bijv. zijn/ haar dagelijkse werkzaamheden, deze zogenoemde ‘kennisvijvers’ geeft Rotaracters de kans zich intellectueel verder te ontwikkelen en kennis te maken met wellicht niet alledaagse zaken.

Vergaderingen

Rotaract ‘s-Hertogenbosch vergadert 1x per 2 weken op dinsdag in de vergaderruimte van Café Bar le Duc. We vinden vriendschap en samenwerking belangrijk in de club en gaan mede daarom 1x per maand voorafgaand aan de vergadering met de hele club eten.

De typische vergaderingen zien er als volgt uit. We beginnen om 19:00u met eten in het café. we nemen de dag en de week met elkaar door. Om 20:00u begint de vergadering en zit iedereen klaar met eventuele voorbereidingen vanuit de vorige vergadering. Naast vaste agendapunten dienen leden, minimaal de dag voor de vergadering, ook eigen punten aan voor bijvoorbeeld projecten. Een vergadering zal maximaal tot 22:00u duren. Is er ruimte in de agenda dan proberen we af en toe een interessante spreker te laten komen of geven eigen leden een presentatie over zichzelf of over hun werk.

Aan het einde van de vergadering blijven de meeste leden nog even plakken voor een gezellige borrel.

Historie

Rotaract is de jongerenafdeling van Rotary en werd gesticht in 1968 door Rotary International, een wereldwijde vereniging van serviceclubs. Vandaag zijn er meer dan 7,500 clubs, verdeeld over 156 landen, met meer dan 173,000 leden. Rotaract International is onderverdeeld in districten. Nederland telt circa 50 clubs verdeeld over 7 districten. Ieder district wordt door een afgevaardigde uit het district vertegenwoordigd in Contactorgaan Rotaract Nederland (het landelijke bestuur).Het CRN heeft onder andere tot doel het bevorderen van de contacten, een efficiënte samenwerking en informatievoorziening tussen de Nederlandse districten, de clubs en de individuele leden. Dit wordt gedaan door 2 keer per jaar een Algemene Afgevaardigden Vergadering (AAV) te organiseren.

Rotaract ‘s-Hertogenbosch is opgericht op 21 september 1991 en maakt onderdeel uit van District 1550.