Rotaract is de club voor jongeren tussen de 18 en de 35 jaar, werkend of studerend, die zich actief willen inzetten voor de maatschappij en zich op verschillende manier inzetten voor maatschappelijke instellingen en maatschappelijke projecten. Enerzijds betekent dit dat goede doelen in binnen- en buitenland worden ondersteund. Vaak wordt een project opgezet om een bepaald doel te ondersteunen. Projecten hebben vaak betrekking op groepen binnen de samenleving die wel wat steun kunnen gebruiken maar niet altijd de financiële middelen hebben om die steun te krijgen. Via Rotaract kan een dergelijke groep toch gesteund worden. Tegelijkertijd is een dergelijk project ook voor Rotaract interessant. De leden doen ervaring op voor wat betreft het organiseren van projecten en het volgen van trainingen en workshops. Bovendien bieden veel Rotaract clubs bedrijfsbezoeken aan.

De belangrijkste pijlers van Rotaract zijn: het steunen van goede doelen, persoonlijke ontwikkeling en het opdoen (internationale) contacten. Maar natuurlijk speelt ook gezelligheid een belangrijke rol in de club. Een Rotaracter is dus ambitieus, enthousiast, sociaal betrokken met een brede interesse en een internationale blik.

Rotaract is de jongerenafdeling van Rotary en werd gesticht in 1968 door Rotary International, een wereldwijde vereniging van serviceclubs. Vandaag zijn er meer dan 7,500 clubs, verdeeld over 156 landen, met meer dan 173,000 leden. Rotaract International is onderverdeeld in districten. Nederland telt 7 districten.