Omdat Rotaracters meer willen leren over andere culturen en hun aandeel hebben in het promoten van “world peace and understanding”, ondernemen ze ieder jaar een Internationaal Service project. Zo´n activiteit kan vele vormen aannemen. Rotaracters zamelen geld in voor internationale hulpverleningsprojecten, houden uitwisselingen met andere clubs en bieden hun kunnen aan in internationale ontwikkelings- en ondersteuningsprojecten. Daarnaast kun je als Rotaracter deel nemen aan internationale Rotaract evenementen, zoals de EUCO, internationale RYLA of REM.