Op 22 juli 2013 zijn de leden van Rotaract ´s-Hertogenbosch in hun oude kloffie en met een berg enthousiasme aan de slag gegaan bij zorgboerderij en manege de Binckhorst in Rosmalen. Elk jaar is Rotaract actief in het helpen van het jaarlijks kerstproject van Cello de Binckhorst dit jaar kon ook de zorgboerderij wel extra handjes gebruiken.

De zorgboerderij en manege staan garant voor een onbezorgde dag voor de bewoners met een beperking. Er kan geknuffeld en gewerkt worden met geiten, alpaca’s, varkens, vele konijnen en zelfs met een heuse koe. De manege die naast de boerderij ligt, is zo ingericht dat iedere bewoner met een beperking (ook rolstoelafhankelijke bewoners) mogen genieten van een rit of les op paarden. De boerderij en manege zijn volledig afhankelijk van giften en donaties en kunnen elke vorm van hulp wel gebruiken. De vele dieren kosten veel tijd en geld waardoor het onderhoud van de gebouwen op de achtergrond staat. Een mooie klus voor Rotaract om hier iets aan te doen!

Er is door Rotaract flink geschuurd en geverfd waardoor alle houten gebouwen en hokken weer een nieuw leven zijn ingeblazen. Een flinke klus maar aan de glimlach van de diverse bewoners en medewerkers te zien mag het resultaat er zijn! De manege is een project dat het verdient om nog vele jaren door te gaan.

Helaas begon het aan het einde van de middag begon te regenen en restte er niets dan knuffeltherapie met de knaagdieren, wat zelfs de mannelijke leden van de club deed wegsmelten.

Dank aan Henny voor de rondleiding en het regelen van de verfmaterialen. Henny is (mede) verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de boerderij. Dank aan de Gamma voor het in bruikleen geven van de schuurmachines. Voor meer informatie: www.manegedebinckhorst.nl

 

Geef een reactie